• G.T.İ.P. belirlenmesi
  • Tüm rejimlerde müşavirlik hizmeti
  • Maliyet hesabı
  • Gerekli izin belgeleri takip ve temini
  • Fizibilite Çalışmaları
  • Güncel Bilgilendirme
  • Arşiv hizmetleri
  • Sigorta hizmetleri
  • Gıda kodeksi danışmanlığı
  • Piyasa gözetimi ve denetimi danışmanlığı