• G.T.İ.P. belirlenmesi

  • Tüm rejimlerde müşavirlik hizmeti

  • Maliyet hesabı

  • Gerekli izin belgeleri takip ve temini

  • Fizibilite Çalışmaları

  • Güncel Bilgilendirme

  • Arşiv hizmetleri

  • Sigorta hizmetleri

  • Gıda kodeksi danışmanlığı

  • Piyasa gözetimi ve denetimi danışmanlığı