Günümüz dünyası hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor, bu nedenle bilginin ve yapılanmanın güncellenmesi son yıllarda en sık duyduğumuz kavramlar haline geldi, bu hızlı değişimin etkisi dış ticaret ve gümrükleme hizmetleri ve mevzuatında da yaşanmaktadır.

 

İşletmelerin kendini güncellemesi, maliyeti ve operasyon zamanını azaltacak çözümler bulması hayli güç olmaktadır, bu nedenle işletmeler dış ticaret ve gümrükleme uygulamaları konusunda sürekli bilgi sahibi olmalıdır. Gümrüklemenin önemini anlamayan işletmeler maliyetlerin artması, operasyon hızının yavaşlaması gibi durumlarda bu faaliyetlere önem vermeye başlarlar. İşletmeler gümrüklemeyi üretimin bir safhası olarak görmeli, burada yaşanacak sorunları minimize etmek için profesyonel çözüm ortaklıklarıyla birlikte yapılandırmada bulunmalıdırlar.


MEDTRIA olarak biz hizmetlerimizi “profesyonel gümrükleme desteği” kendimizi ise “sorun çözücü” olarak görüyoruz, siz müşterilerimizin hedef ve amaçlarına yönelik rasyonel, yaratıcı ve pro-aktif çözümler sunuyoruz. 

MEDTRIA’nın kurucu ortak ve yönetim kadrosu konusunda uzman ve deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Gümrükleme stratejilerimiz ve uygulamalarımız uzman kadromuz tarafından güncellemelerin ve teknolojinin yakından takibiyle siz profesyonel iş ortaklıklarımızla uygulanmaktadır. 

1997 yılından beri gümrükleme hizmeti sunan MEDTRIA, 2005 yılından itibaren şu anki ünvan ve ortaklık yapısı ile son halini almıştır. Sahip olunan ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001 ve ISO 14001 Kalite Belgelerinin gerekliliklerinin uygulanması, üstün nitelikli personel ve teknoloji yatırımlarının koordinasyonu sonucu hizmetlerini sunmaktadır.