Bilgi Güvenliği ve Gizliliği Politikamız

MEDTRİA Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak gümrük müşavirliği hizmetleri faaliyet alanı ve bununla ilgili iş süreçleri dâhilinde,

  • Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sistemlerimizin tüm faaliyetlerimizin ilgili standartlara uygun yürütülmesini garanti altına alır.
  • Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliği ve Gizlilik ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği ve gizililik gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği ve gizliliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği ve gizlilik seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.