MEDTRİA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

MEDTRİA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. olarak gümrük müşavirliği hizmetleri faaliyet alanı ve bununla ilgili iş süreçleri dâhilinde,

 

  • Yürütülen faaliyetlerin kaliteli, doğru, zamanında ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin ederek müşteri memnuniyetini yükseltmeyi,
  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyulmasını sağlamayı,
  • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
  • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
  • Bilgi güvenliği ve diğer yönetim sistemlerini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
  • Rüşvetle ve yolsuzlukları engelleyen uygulamalar yaparak rüşvet ile mücadele yönetim sistemi şartlarını yerine getirmeyi, rüşvet ile mücadele politika ve kurallarına uyulmasının sağlamayı, bağımsız ve yetkin rüşvetle mücadele fonksiyonu kurmayı,

 

Taahhüt ederiz.

                                                                                                            GENEL MÜDÜR