Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

MEDTRİA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. olarak gümrük müşavirliği hizmetleri faaliyet alanı ve bununla ilgili iş süreçleri dâhilinde,

 

  • Her türden Rüşvet ve Yolsuzluk, ister doğrudan ister başka bir taraf vasıtasıyla dolaylı olarak gerçekleştirilmemesinin sağlanması,
  • Bütünlüğün ve itibarın korunması için potansiyel rüşvet ve yolsuzlukların tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik ilkeleri tanımlamanın sağlanması,
  • Hem iç hem dış paydaşlara rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini açık bir şekilde iletmeyi,
  • Hediye ve Ağırlamanın daima orantılı ve makul olmasının sağlanması,
  • Çalışanlarımızın ve 3.taraf kişi/kurumların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemelerinin teklif edilmemesinin sağlanması,
  • taraf kişilerle (müşteriler, tedarikçiler vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesinin sağlanması,

 

Taahhüt ederiz.

                                                                                                            GENEL MÜDÜR