Sosyal Sorumluluk

MEDTRIA olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gözetiyor, Hedef 5 ile öncelenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda etkin çalışmalar yapıyoruz:

  • Kapsayıcı çalışma modelleri yaratıyoruz
  • MEDTRIA yönetiminde ve üst düzey rollerde bulunan kadınların oranını artırıyoruz
  • Özenle seçtiğimiz ve bizi seçen değer zincirimizdeki kurumların da yaptığı gibi, iş gücünde kadınları destekleyen politikalara ve programlara yatırım yapıyoruz
  • MEDTRIA ölçeğinde yaptığımız iş geliştirmelerde kadın girişimcileri destekliyor ve onları değer zincirinize dâhil ediyoruz
  • Paydaşlarımızla birlikte gümrükleme alanında toplumsal cinsiyete duyarlı iş ortamları yaratarak toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık eğitimlerine yatırım yapıyor ve kadınların ihtiyaçlarını karşılayarak bu sektörlerde kadın istihdamını destekliyoruz
  • Şiddetin diğer bütün biçimlerine son verecek politikalar, eğitim ve destek programları uyguluyoruz.
tema-ss-sertifikasi-2